Przykładowa interaktywna wizualizacja 3D sali zabaw. Użyj myszki aby obracać wizualizację. Aby zresetować animację naciśnij spację.